RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตราชูคู่ชาวบ้าน

ตราชูคู่ชาวบ้าน
รายการ: ตราชูคู่ชาวบ้าน

ตราชูคู่ชาวบ้าน 21 พ.ย.2564

ความรุนแรงในครอบครัว
21 พ.ย 2564ตราชูคู่ชาวบ้าน 27 ก.ย.2563

สัมภาษณ์พิเศษท่านรองอัยการจังหวัด ตอนที่ 2
27 ก.ย 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 20 ก.ย.2563

สัมภาษณ์พิเศษท่านรองอัยการจังหวัด ตอนที่ 1
20 ก.ย 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 30 ส.ค.2563

ข้อกฎหมายที่สำคัญกรณีเปิดรับบริจาคช่วยไฟป่า ฌอน บูรณะหิรัญ
30 ส.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 23 ส.ค.2563

หลักในการทำสัญญาเบื้องต้น
23 ส.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 16 ส.ค.2563

ชุมนุมอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
16 ส.ค 2563


ตราชูคู่ชาวบ้าน 9 ส.ค.2563

อัยการ..สำคัญไฉนในกระบวนการยุติธรรมอาญา
09 ส.ค 2563มีหัวข้อทั้งหมด 211 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 22 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-213510
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100cmu@yahoo.com

FAX : 053-942704

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง