RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน 14 พ.ค.2565

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
14 พ.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 7 พ.ค.2565

สาขาวิชาภาษาพม่า
07 พ.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 30 เม.ย.2565

าขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
30 เม.ย 2565


ตะวันออกปริทัศน 23 เม.ย.2565

สาขาวิชาภาษาบาลีฯ ในตอน “ภารตนิยายโร
23 เม.ย 2565


ตะวันออกปริทัศน 16 เม.ย.2565

สาขาวิชาภาษาจีน 
16 เม.ย 2565


ตะวันออกปริทัศน 9 เม.ย.2565

สาขาวิชาภาษาเกาหลี
09 เม.ย 2565


ตะวันออกปริทัศน 2 เม.ย.2565

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
02 เม.ย 2565


ตะวันออกปริทัศน 26 มี.ค.2565

สาขาวิชาภาษาพม่า
26 มี.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 12 มี.ค.2565

สาขาวิชาภาษาพม่า
12 มี.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 5 มี.ค.2565

สาขาวิชาภาษาจีน
05 มี.ค 2565


มีหัวข้อทั้งหมด 259 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 26 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง