RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ Economics Hilight

Economics Hilight
รายการ: Economics Hilight

Economics Hilight 17 ก.ค.67

Economics Hilight
17 ก.ค 2567


Economics Hilight 15 พ.ค. 67

Economics Hilight
15 พ.ค 2567


Economics Hilight 8 พ.ค.67

Economics Hilight
08 พ.ค 2567Economics Hilight 13 มี.ค.67

Economics Hilight
13 มี.ค 2567Economics Hilight 14 ก.พ. 67

คณะเศษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 ก.พ 2567


Economics Hilight 17 ม.ค. 2567

Economics hilight
17 ม.ค 2567
มีหัวข้อทั้งหมด 245 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 25 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง