RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ เราคืออาเซียน

เราคืออาเซียน
รายการ: เราคืออาเซียน

เราคืออาเซียน สิงคโปร์ ตอนที่ 5

เราคืออาเซียน สิงคโปร์ ตอนที่ 5
29 มิ.ย 2559


เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ ตอนที่ 3

เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ ตอนที่ 3
29 มิ.ย 2559


เราคืออาเซียน ลาวตอนที่ 1

เราคืออาเซียน ลาว ตอนที่ 1
29 มิ.ย 2559


เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ ตอนที่ 5

เราคืออาเซียน ฟิลิปปินส์ ตอนที่ 5
29 มิ.ย 2559


เราคืออาเซียน บรูไน ตอนที่ 5

เราคืออาเซียน บรูไน ตอนที่ 5
29 มิ.ย 2559


เราคืออาเซียน กัมพูชา ตอนที่ 5

เราคืออาเซียน กัมพูชา ตอนที่ 5
29 มิ.ย 2559


เราคืออาเซียน เวียดนาม ตอนที่ 5

เราคืออาเซียน เวียดนาม ตอนที่ 5
29 มิ.ย 2559


เราคืออาเซียน สิงคโปร์ ตอนที่ 4

เราคืออาเซียน สิงคโปร์ ตอนที่ 4
29 มิ.ย 2559


เราคืออาเซียน สิงคโปร์ ตอนที่ 3

เราคืออาเซียน สิงคโปร์ ตอนที่ 3
29 มิ.ย 2559


เราคืออาเซียน สิงคโปร์ ตอนที่ 1

เราคืออาเซียน สิงคโปร์ ตอนที่ 1
29 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 44 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 5 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง