RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ห้องข่าว FM100

ห้องข่าว FM100
รายการ: ห้องข่าว FM100

ห้องข่าว FM100ช่วง1 8 ก.พ.65

.ข้อเสนอแก้ปัญหาฝุ่นจากสภาลมหายใจเชียงใหม่
08 ก.พ 2566


ห้องข่าวFM100 7 ก.พ.2566 ช่วง 1 เวลา 8.10-8.30 น.

ห้องข่าว 7 ก.พ. 66 ช่วง 1 เวลา 8.10-8.30 น. พาณิชย์เชียงใหม่
07 ก.พ 2566


ห้องข่าวFM100 6 ก.พ. 2566 ช่วง 1 เวลา 8.10-8.30 น.

ห้องข่าว 6 กพ 66 ช่วง 1 เวลา 8.10-8.30 น. แบ่งเขตเลือกตั้ง
06 ก.พ 2566


ห้องข่าวFM100 3 ก.พ. 2566 ช่วง 1 เวลา 8.10-8.30 น.

ห้องข่าว 3 กพ 66 ช่วง 1 เวลา 8.10-8.30 น. เชียงใหม่บลูมส์
03 ก.พ 2566


ห้องข่าวFM100 2 ก.พ. 2566 ช่วง 1 เวลา 8.10-8.30 น.

ห้องข่าว 2 ก.พ. 66 ช่วง 1 เวลา 8.10-8.30 น. งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
02 ก.พ 2566


ห้องข่าวFM100 2 ก.พ. 2566 ช่วง 2 เวลา 13.00 น.

ห้องข่าว 2 กพ 66 ช่วง 2 เวลา 13.00-13.30 น. เล่าขานงานวิจัย ต.แม่ข่า
02 ก.พ 2566


ห้องข่าวFM100 2 ก.พ. 2566 ช่วง 3 เวลา 13.30 น.

ห้องข่าว 2 กพ 66 ช่วง 3 เวลา 13.30-14.00 น. สคร.1 เชียงใหม่
02 ก.พ 2566


ห้องข่าวFM100 1 ก.พ. 2566 ช่วง 1 เวลา 8.10-8.30 น.

ห้องข่าว 1 กพ 66 ช่วง 1 เวลา 8.10-8.30 น. สภาลมหายใจกับฝุ่นPM2.5
01 ก.พ 2566


ห้องข่าว FM100ช่วง1 31 ม.ค.65

เฝ้าระวังPM2.5
31 ม.ค 2566


ห้องข่าว FM100ช่วง1 30 ม.ค.65

ส่งสการตานคาบเจ้าดวงเดือน
30 ม.ค 2566


มีหัวข้อทั้งหมด 865 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 87 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง