RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน 13 ส.ค.2565

สาขาวิชาภาษาพม่า
13 ส.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 30ก.ค.2565

สาขาวิชาภาษาเกาหลี
30 ก.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 23 ก.ค.2565

สาขาวิชาภาษาบาลี สันสกฤต และฮินดี 
23 ก.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 9 ก.ค.2565

สาขาวิชาภาษาจีน
09 ก.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 2 ก.ค.2565

สาขาวิชาภาษาเกาหลี
02 ก.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 25 มิ.ย.2565

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
25 มิ.ย 2565


ตะวันออกปริทัศน 28 พ.ค.2565

สาขาวิชาภาษาจีน
28 พ.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 14 พ.ค.2565

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
14 พ.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 7 พ.ค.2565

สาขาวิชาภาษาพม่า
07 พ.ค 2565


ตะวันออกปริทัศน 30 เม.ย.2565

าขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต
30 เม.ย 2565


มีหัวข้อทั้งหมด 356 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 36 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง