RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 19 มิ.ย.2564

สาขาวิชาภาษาเกาหลี
19 มิ.ย 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 12 มิ.ย.2564

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม
12 มิ.ย 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 5 มิ.ย.2564

สาขาวิชาภาษาพม่า
05 มิ.ย 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 29 พ.ค.2564

สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี
29 พ.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 22 พ.ค.2564

สาขาวิชาภาษาพม่า
22 พ.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 8 พ.ค.2564

สาขาวิชาภาษาเกาหลี
08 พ.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 1 พ.ค.2564

สาขาวิชาเวียดนาม
01 พ.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 24 เม.ย.2564

สาขาวิชาภาษาพม่า
24 เม.ย 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 10 เม.ย.2564

สาขาวิชาภาษาพม่า
10 เม.ย 2564


มีหัวข้อทั้งหมด 307 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 31 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง