RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 23 ม.ค.2564

สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี
23 ม.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 16 ม.ค.2564

สาขาวิชาภาษาพม่า
16 ม.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 9 ม.ค.2564

สาขาวิชาภาษาพม่า
09 ม.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 2 ม.ค.2564

สาขาวิชาภาษาเกาหลี
02 ม.ค 2564


ตะวันออกปริทัศน์ 26 ธ.ค.2563

สาขาวิชาภาษาพม่า
26 ธ.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 19 ธ.ค.2563

สาขาวิชาภาษาพม่า
19 ธ.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 12 ธ.ค.2563

สาขาวิชาภาษาพม่า
12 ธ.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 5 ธ.ค.2563

สาขาวิชาภาษา พม่า
05 ธ.ค 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 28 พ.ย.2563

สาขาวิชาภาษาเกาหลี
28 พ.ย 2563


ตะวันออกปริทัศน์ 21 พ.ย.2563

สาขาวิชาภาษาพม่า
21 พ.ย 2563


มีหัวข้อทั้งหมด 307 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 31 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง