RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 6 ม.ค.2562

 ตะวันออกปริทัศน์ 6 ม.ค.2562
06 ม.ค 2562


ตะวันออกปริทัศน์ 30 ธ.ค.2561

ตะวันออกปริทัศน์ 30 ธ.ค.2561
30 ธ.ค 2561


ตะวันออกปริทัศน์ 23 ธ.ค.2561

ตะวันออกปริทัศน์ 23 ธ.ค.2561
23 ธ.ค 2561


ตะวันออกปริทัศน์ 16 ธ.ค.2561

ตะวันออกปริทัศน์ 16 ธ.ค.2561
16 ธ.ค 2561


ตะวันออกปริทัศน์ 9 ธ.ค.2561

ตะวันออกปริทัศน์ 9 ธ.ค.2561
09 ธ.ค 2561


ตะวันออกปริทัศน์ 2 ธ.ค.2561

ตะวันออกปริทัศน์ 2 ธ.ค.2561
02 ธ.ค 2561


ตะวันออกปริทัศน์ 25 พ.ย.2561

ตะวันออกปริทัศน์ 25 พ.ย.2561
25 พ.ย 2561


ตะวันออกปริทัศน์ 18 พ.ย.2561

ตะวันออกปริทัศน์ 18 พ.ย.2561
18 พ.ย 2561


ตะวันออกปริทัศน์ 11 พ.ย.2561

ตะวันออกปริทัศน์ 11 พ.ย.2561
11 พ.ย 2561


ตะวันออกปริทัศน์ 4 พ.ย.2561

ตะวันออกปริทัศน์ 4 พ.ย.2561
04 พ.ย 2561


มีหัวข้อทั้งหมด 307 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 31 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง