RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 31 กรกฏาคม 2559

ตะวันออกปริทัศน์ 31 กรกฏาคม 2559
31 ก.ค 2559


ตะวันออกปริทัศน์ 24 กรกฏาคม 2559

ตะวันออกปริทัศน์ 24 กรกฏาคม 2559
24 ก.ค 2559


ตะวันออกปริทัศน์ 17 กรกฏาคม 2559

ตะวันออกปริทัศน์ 17 กรกฏาคม 2559
17 ก.ค 2559


ตะวันออกปริทัศน์ 10 กรกฏาคม 2559

ตะวันออกปริทัศน์ 10 กรกฏาคม 2559
10 ก.ค 2559


ตะวันออกปริทัศน์ 26 มิถุนายน 2559

ตะวันออกปริทัศน์ 26 มิถุนายน 2559
26 มิ.ย 2559


ตะวันออกปริทัศน์ 19 มิถุนายน 2559

ตะวันออกปริทัศน์ 19 มิถุนายน 2559
19 มิ.ย 2559


ตะวันออกปริทัศน์ 12 มิถุนายน 2559

ตะวันออกปริทัศน์ 12 มิถุนายน 2559
12 มิ.ย 2559


ตะวันออกปริทัศน์ 5 มิถุนายน 2559

ตะวันออกปริทัศน์ 5 มิถุนายน 2559
05 มิ.ย 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 298 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 30 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง