RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์ 3 ธ.ค.2560

ตะวันออกปริทัศน์ 3 ธ.ค.2560
03 ธ.ค 2560


ตะวันออกปริทัศน์ 26 พ.ย.2560

ตะวันออกปริทัศน์ 26 พ.ย.2560
26 พ.ย 2560


ตะวันออกปริทัศน์ 19 พ.ย.2560

ตะวันออกปริทัศน์ 19 พ.ย.2560
19 พ.ย 2560


ตะวันออกปริทัศน์ 12 พ.ย.2560

ตะวันออกปริทัศน์ 12 พ.ย.2560
12 พ.ย 2560


ตะวันออกปริทัศน์ 5 พ.ย.2560

ตะวันออกปริทัศน์ 5 พ.ย.2560
05 พ.ย 2560


ตะวันออกปริทัศน์ 22 ต.ค.2560

ตะวันออกปริทัศน์ 22 ต.ค.2560
22 ต.ค 2560


ตะวันออกปริทัศน์ 15 ต.ค.2560

 ตะวันออกปริทัศน์ 15 ต.ค.2560
15 ต.ค 2560


ตะวันออกปริทัศน์ 8 ต.ค.2560

ตะวันออกปริทัศน์ 8 ต.ค.2560
08 ต.ค 2560


ตะวันออกปริทัศน์ 1 ต.ค.2560

ตะวันออกปริทัศน์ 1 ต.ค.2560
01 ต.ค 2560


ตะวันออกปริทัศน์ 24 ก.ย. 2560

ตะวันออกปริทัศน์ 24 ก.ย. 2560
24 ก.ย 2560


มีหัวข้อทั้งหมด 345 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 35 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง