RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศน์
รายการ: ตะวันออกปริทัศน์

ตะวันออกปริทัศณ์ 25 กันยายน 2559

ตะวันออกปริทัศณ์ 25 กันยายน 2559
25 ก.ย 2559


ตะวันออกปริทัศณ์ 18 กันยายน 2559

ตะวันออกปริทัศณ์ 18 กันยายน 2559
18 ก.ย 2559


ตะวันออกปริทัศณ์ 11 กันยายน 2559

ตะวันออกปริทัศณ์ 11 กันยายน 2559
11 ก.ย 2559


ตะวันออกปริทัศณ์ 4 กันยายน 2559

ตะวันออกปริทัศณ์  4 กันยายน 2559
04 ก.ย 2559


ตะวันออกปริทันศ์ 28 สิงหาคม 2559

ตะวันออกปริทันศ์ 28 สิงหาคม 2559
28 ส.ค 2559


ตะวันออกปริทันศ์ 21 สิงหาคม 2559

ตะวันออกปริทันศ์ 21 สิงหาคม 2559
21 ส.ค 2559


ตะวันออกปริทันศ์ 14 สิงหาคม 2559

ตะวันออกปริทันศ์ 14 สิงหาคม 2559
14 ส.ค 2559


ตะวันออกปริทันศ์ 7 สิงหาคม 2559

ตะวันออกปริทันศ์ 7 สิงหาคม 2559
07 ส.ค 2559


ตะวันออกปริทัศน์ 31 กรกฏาคม 2559

ตะวันออกปริทัศน์ 31 กรกฏาคม 2559
31 ก.ค 2559


ตะวันออกปริทัศน์ 24 กรกฏาคม 2559

ตะวันออกปริทัศน์ 24 กรกฏาคม 2559
24 ก.ค 2559


มีหัวข้อทั้งหมด 366 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 37 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง