RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 18 เม.ย.63

แม่ท้องต้องรู้ตั้งครรภ์ช่วง COVID-19 โดย.รศ.นพ.ชเนนท์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มช.
18 เม.ย 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 11 เม.ย.63

ฝุ่น PM 2.5 The Silent Killer โดย.ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน อาจารย์ประจำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
11 เม.ย 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 4 เม.ย.63

รักษาสิว ฝ้า ตามสไตล์แพทย์แผนจีน
04 เม.ย 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 21 มี.ค.63

    ธาตุเจ้าเรือนตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ7คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับสมุนไพร แพทย์แผนไทยประยุกต์(พท.ป.)ชยน์พรรณ์ แสงเพชร
21 มี.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 14 มี.ค.63

โรคยอดฮิตของเด็กวัยเรียน พญ.ชนันภรณ์ วิเศษวิทยเวช กุมารแพทย์ประจำศูนย์ศรีพัฒน์ ฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
14 มี.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 7 มี.ค.63

นอนหลับสนิท ชีวิตสุขสันต์โลกพลันสดใส รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และหัวหน้าหน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
07 มี.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 29 ก.พ.63

โรคต้อหิน(ระวังต้อหิน รักษาช้าตาบอดถาวร) โดยผศ.พญ.ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
29 ก.พ 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 11 ม.ค.63

   ต้อกระจก  รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา ภาควิชาจักษุวิทยา และคลินิกจักษุศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
11 ม.ค 2563


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 15 ธ.ค.62

พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ครูผู้มีคุณูปการการแพทย์
14 ธ.ค 2562มีหัวข้อทั้งหมด 178 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 18 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง