RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 26 พ.ค. 61

ตอน ปัสสาวะรดที่นอน
26 พ.ค 2561


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 19 พ.ค. 61

ตอน วันงดสูบบุหรี่โลก
19 พ.ค 2561


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 5 พ.ค. 61

ตอน ภูมิแพ้  โดย.อพญ ธันยธร
05 พ.ค 2561สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 14 เม.ย. 61

ตอน เล่นสงกรานต์ปลอดภัย 7วันอันตราย
14 เม.ย 2561


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 7 เม.ย. 61

ตอน อุบัติเหตุทางตาจากปี๋ใหม่เมือง
07 เม.ย 2561


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 17 มี.ค.61

ตอน พิษสุนัขบ้า โดย.อพญ วรลักษณ์
17 มี.ค 2561


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 10 มี.ค.61

ตอน หมอกควัน โดย นพ. ชัยรัฒน์
10 มี.ค 2561สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก 24 ก.พ.61

ตอน ตอนวันการได้ยินโลก
24 ก.พ 2561


มีหัวข้อทั้งหมด 177 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 18 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง