RADIO ON DEMAND

รายการย้อนหลัง

รายการ สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก
รายการ: สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอก

สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 28 ส.ค.64

เปิดตู้เย็น...เป็นตู้ยา
28 ส.ค 2564สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 14 ส.ค.64

 “ดื่มมาหนัก พักตับบ้าง” งดเหล้า เข้าพรรษา ฟื้นฟู”ตับ” ได้จริงหรือ
14 ส.ค 2564


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 7 ส.ค.64

ผู้พิการกับการรับวัคซีนโควิด-19
07 ส.ค 2564


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 31 ก.ค.64

วัคซีนโควิด-19 กับคุณแม่ตั้งครรภ์
31 ก.ค 2564


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 24 ก.ค.64

วัคซีนโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคไต
24 ก.ค 2564สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 10 ก.ค.64

 โรคหัวใจและหลอดเลือด กับการฉีดวัคซีนโควิด-19
10 ก.ค 2564


สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวน 26 มิ.ย.64

วัคซีนโควิด-19 กับอาการทางระบบประสาทและสมอง
26 มิ.ย 2564มีหัวข้อทั้งหมด 177 หัวข้อ
มีหน้าทั้งหมด 18 หน้า
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง